Branş Derslerimiz

Okul öncesi eğitiminde ikinci bir dilin programda yer alması çocuğun hem dil hem de zihinsel gelişiminde çok büyük yarar sağlamaktadır. Okulumuzda İngilizce eğitimi, çocukların ilgi ve yaş sevilerine uygun, gelişim ve öğrenme seviyeleri göz önüne alınarak farklı oyun ve etkinlikler eşliğinde yapılmaktadır. Görsel, işitsel ve yaparak-yaşayarak öğrenmeye dayalı aktivitelerle İngilizce iletişim aracı olarak kullanılmaktadır.

Kodlamayla mekaniğin birleştirilmesiyle oluşan bir eğitimdir. Arduino gibi bazı kullanışlı proglamlama araçları yardımıyla robot ve türevi nesneler oluşturmayı öğretiyoruz. Çocuklar robot kol, sumo robot, çizgi izleyen robot, engelden kaçan robot gibi modelleri yaparak kendi potansiyellerini daha iyi ve üst düzeyde keşfetme ve geliştirme imkanı buluyorlar. Aynı zamanda öğrenme ve tasarlama becerilerini geliştiriyorlar. Yaptıkları işlerle geleceklerini şekillendirebiliyor ve kendilerini daha özgüvenli bireyler haline getiriyorlar.

Türkiye’de bir ilk olan, dikkat , zeka ve yetenek setleri ile yaşam becerilerini geliştirerek çocuklarımızın başarısını en üst noktaya taşıyoruz. Bu atölye ile çocuklarımızın zihinsel , uzamsal , dikkat , problem çözme gibi yeteneklerini ön plana çıkaracak etkinlikler yapıyoruz.

Çocuklar için hem fiziksel hem de ruhsal gelişimlerini destekleyen jimnastik branşı, sağlıklı olmanın yanı sıra sosyal açıdan yeni çevre edinmeleri ve arkadaşlık edinme konularında da çocukların özgüvenlerinin bu yolla artmasını sağlamaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda anaokulumuzda 3 yaştan itibaren jimnastik eğitimlerimiz başlamaktadır.

Yıllarca bireylerin doğuştan gelen sabit bir zekaya sahip olduğu düşünüldü. Ancak yapılan araştırmalar gösterdi ki aslında zeka sabit değil dinamik bir yapıya sahip ve dış etmenlerle şekillenmektedir. Zeka oyunları bu potansiyeli arttırmak için kullanılan en önemli araçların başında gelir. Gelişmiş ülkeler bu aracı yoğun olarak çocukların eğitiminde kullanmaktadırlar.Oyunlar çocukların bedensel, psikolojik ve sosyal gelişimine katkı sağlayan ihtiyaçtır aslında. Zeka oyunları çocukların eğlenerek ve oyun oynayarak zeka ve zihinsel gelişimlerini arttırmalarını sağladığından oldukça kullanışlıdır. Akıl oyunları çocukların hem kendilerini hem de etraflarını farketme ve anlamadaki potansiyellerini arttırcı eşsiz materyallerdir.

Branş derslerimiz engin donanıma sahip, tecrübeli branş öğretmenleri tarafından kendi sınıf ve atölyelerinde verimli bir şekilde verilmektedir.